Velkommen til Foreningen Plan Danmark

 

FORENINGEN PlanDanmark, der er stiftet i 1993, har rod i forsikringsbranchen, nærmere betegnet i Forsikringsselskabet Plansikring gs. der i 1992-93 blev solgt til det tyske forsikringsselskab Provinzial. (Porteføljen er senere overdraget til Alm. Brand).

 

Plansikring stammer i sin grundform helt tilbage til 1903, og blev stiftet i 1977 som en sammenslutning af:
 Dansk Forsikringsforening mod Stormskade (stiftet 1903)
 Hagelskadeforsikringsselskabet af 1910
 Forsikrings-Aktieselskabet HASTOR (stiftet 1954)

 

Mange små og mindre forsikringsselskaber er i perioden 1977-1991 indgået i Plansikring.

 

I 1992-1993 blev Plansikring som nævnt købt af det tyske forsikringsselskab Provinzial, og den kapital, der kom ud af denne handel, er grundlaget for Foreningen PlanDanmarks virke i dag.

FORSIDE

FORMÅL

VEJLEDNING

KONTAKT