Forside

Velkommen til Foreningen PlanDanmark

Foreningen PlanDanmark, der er stiftet i 1993, har rod i forsikringsbranchen, nærmere betegnet i Forsikringsselskabet Plansikring gs. der i 1992-93 blev solgt til det tyske forsikringsselskab Provinzial. (Porteføljen er senere overdraget til Alm. Brand A/S).

Plansikring gs stammer i sin grundform helt tilbage til 1903, og blev stiftet i 1977 som en sammenslutning af:

    - Dansk Forsikringsforening mod Stormskade (stiftet 1903)

    - Hagelskadeforsikringsselskabet af 1910

    - Forsikrings-Aktieselskabet HASTOR (stiftet 1954)

Mange små og mindre forsikringsselskaber er i perioden 1977-1991 indgået i Plansikring gs. I 1992-1993 blev Plansikring gs som nævnt købt af det tyske forsikringsselskab Provinzial, og den kapital, der kom ud af denne handel, er grundlaget for Foreningen PlanDanmarks virke i dag.