Formål


Som tidligere nævnt stammer vores grundkapital fra Forsikringsselskabet Plansikring gs. Vi har derfor fundet det rigtigst, at kapitalen fortrinsvis anvendes til

gavn for vore 3 hovedgrupper fra Plansikring gs tid, nemlig:

    - Landbrug

    - Frugtavl, gartneri

    - Håndværk

Disse 3 grupper (der også er symboliseret i vort logo) har derfor høj prioritet, når vi skal uddele midler. Det kan være til forskning, videreuddannelse, bevaring af gamle traditioner m.v.

Det skal dog pointeres, at der er vide rammer indenfor disse områder, f.eks. var Foreningen PlanDanmark hovedsponsor, da Frihedsstøtten på Vesterbro i København i 1999 blev restaureret.

Frihedsstøtten er til minde om Stavnsbåndets Ophævelse den 20. juni 1788, og blev oprindelig rejst 1792-1797. I løbet af de næste ca. 200 år var Friheds­støtten så nedslidt, at en ny, tilsvarende måtte rejses. Den nye Frihedsstøtte blev indviet Grundlovsdag 1999 samtidig med, at man fejrede 150 året for Danmarks første grundlov.