Medlemmer

Foreningen PlanDanmark vil gerne have flere medlemmer.

Er du interesseret, viI vi være glade for at høre fra dig. Det er vigtigt, at vi som forening har medlemmer over hele Danmark Kontingentet er p.t 200 kr årligt.

Dine medlemsfordele.

Du kan være med til at formidle kontakt mellem projekter og Foreningen PlanDanmark. Du bliver inviteret til vores generalforsamling, som normalt afholdes i juni måned.  Generalforsamlingen afholdes forskellige steder i Danmark. Rejseudgifter dækkes af Foreningen PlanDanmark. Der er mulighed for at blive valgt til delegeretforsamlingen, som igen vælger bestyrelsen.  Du er med i en forening af spændende og forskellige mennesker, som gerne vil skabe grobund for udvikling i mange egne af Danmark gennem forskellige donationer. Du kan deltage i eventuelle info-møder om igangværende og afsluttede projekter.

Send os en mail med et par linjer om, hvem du er, og hvorfor du gerne vil være medlem af Foreningen PlanDanmark.


Formand Kjeld Larsen

kjeld@foreningenplandanmark.dk

eller til vores kontor

post@foreningenplandanmark.dk


Vi glæder os

til at høre fra dig.