Vejledning

 

Vi har i det foregående givet lidt information om, hvortil vore midler hovedsageligt anvendes. Hvis du ønsker at sende en ansøgning til os om støtte, vil vi bede dig om følgende:


  - Skriv en kort ansøgning på max. 1 side, samt et budget, ligeledes på 1 side, for dit projekt

  - Oplysningerne i denne korte ansøgning skal være så præcise, at de kan danne grundlag for vor beslutning

  - Ønsker du at fremsende yderligere materialer, er du velkommen hertil, men det er ikke sikkert at det kommer med i beslutningsgrundlaget

  - Send materialet i en PDF fil til vores mail.


Tidsfristen for indsendelse af nye ansøgninger, til behandling på vores næste bestyrelsesmøde, er lørdag den 08. januar 2022. Vi kvitterer for modtagelsen og du vil få direkte besked om, hvorvidt din ansøgning er efterkommet. Vi gør opmærksom på, at bestyrelsen ser isoleret på hver enkelt sag, og at støtte til et bestemt projekt ikke danner præcedens for lignende sager.

 

Foreningen PlanDanmark

Att. Lone Gissel Dam

Østervej 1, Stilling

8660 Skanderborg

post@foreningenplandanmark.dk