Vejledning 

Vi har i det foregående givet lidt information om, hvortil vore midler hovedsageligt anvendes. Skulle du imidlertid ønske at sende en ansøgning til os om støtte, vil vi bede dig om følgende:

    - Skriv en kort ansøgning – max. 1  side - og hertil yderligere en side med budget for dit projekt.

    - Oplysningerne i denne korte ansøgning skal være så præcise, at de kan danne grundlag for vor beslutning.

    - Ønsker du at fremsende yderligere materialer, er du velkommen hertil. Send eller mail disse materialer i PDF filer. 

Tidsfristen for indsendelse af nye ansøgninger, til behandling på vores næste bestyrelsesmøde, er fredag den 27.03.2020. Efter bestyrelsesmødet, vil du få direkte besked om, hvorvidt din ansøgning er efterkommet. Vi gør opmærksom på, at bestyrelsen ser isoleret på hver enkelt sag, og at støtte til et bestemt projekt ikke danner præcedens for lignende sager.

 

Ansøgningen sendes til Foreningen PlanDanmarks kontor eller mail.

 

Foreningen PlanDanmark

Att. Lone Gissel Dam

Søfaldet 1, Stilling

8660 Skanderborg

post@foreningenplandanmark.dk

© Copyright Foreningen PlanDanmark